Kézműves szakkör a tehetséggondozásért

Kézműves szakkörünk 2018 óta működik a gyerekek nagy örömére. Azok a nagycsoportos korú gyerekek tagjai évről-évre ennek a kis közösségnek, akik vizuális területen figyelemre méltó alkotásokat produkálnak. Elmélyülten, kitartóan végzik az egyes tevékenységeket a hagyományos és egyéb kreatív technikákat megismerve. Szeretnek rajzolni, barkácsolni, teret engednek fantáziájuknak, kreativitásuknak, alkotásvágyuknak. Jól tudnak egymás mellett dolgozni, és tudnak örülni akár egymás, akár közös alkotásaiknak is. Elmondhatják egymásnak elképzeléseiket, ötleteiket. Ezzel segítve, rávezetve azt, akinek ezzel kapcsolatban nincs konkrét ötlete. A meghirdetett rajzpályázatokra való készülődés lelkesedéssel és izgalommal tölti el a gyerekeket. Vidám hangulatban, jól érezve magukat, szívesen tesznek eleget ezeknek a kihívásoknak is. Mindezek hozzájárulnak személyiségük fejlődéséhez. Jelenleg is, de általában 5-6 fős létszámú a csoport, mely októbertől májusig végzi tevékenységét, minden második héten egy alkalommal. A foglalkozások témáit az évszakokhoz, jeles napokhoz, néphagyományokhoz, meghirdetett rajzpályázatokhoz és a Boldog Óvoda Programhoz igazítom. Mindig nagy hangsúlyt fektettünk a környezetvédelemre is. Folyamatosan gyűjtögetünk újrahasznosítható anyagokat, de emellett természetes anyagokat is felhasználunk barkácsolás, illetve díszítés céljából. A fő cél az, hogy szívesen kézműveskedjenek és közben jól érezzék magukat. Felszabadultan és örömmel tudjanak alkotni valami újat bármilyen anyag felhasználásával. Legyen sikerélményük, fejlődjön figyelmük és ízlésviláguk. Megerősíti a gyerekeket és bennünket is az a tény, hogy azt a tudást, tapasztalatot, amit itt szereztek még az iskolás évek alatt is sokoldalúan fogják tudni hasznosítani.

Kézműves szakkör vezetője: Kisné Magyar Andrea