Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bemutatkozik óvodánk

A mi óvodánk

A kelebiai óvoda 1948-ban nyitotta meg kapuit Napköziotthonos Óvoda néven a gyermekek előtt.
1975-ben bővíteni kellett a csoportok számát, mivel nőtt a gyermeklétszám. Így a már meglévő két terem mellé újabb három csoportszoba épült.                                                                           
2013-ban megváltozott az intézmény neve, Gézengúz Óvoda lettünk.
2014-ben a nyílászárók cseréjére, az épület szigetelésére és a napkollektorok, napelemek kihelyezésére nyílt lehetőségünk önkormányzati pályázatnak köszönhetően.
2016-ban a szennyvízhálózatot sikerült kiépíteni, majd 2020-ban sor kerülhetett az épület tetőcseréjére, és egy új kerítés kihelyezésére, és az intézmény akadálymentesítésére. Ezeket a fejlesztéseket szintén pályázati forrásból sikerült megvalósítani.
Óvodánk az Önkormányzat által fenntartott intézmény, amely 100 gyermek befogadására alkalmas. Jelenleg négy csoporttal működünk, melyekben nyolc óvónő, köztük az óvoda vezetője, és négy dajka néni látja el a gondozási, nevelési feladatokat. Három óvónőnk a bölcsődei munkát segítendő képzést megszerezve részt vesz a bölcsődei nevelésben is, mivel 2018-tól megváltozott óvodánk neve, státusza.  Gézengúz Óvoda és Bölcsőde lettünk.      
Községünkben minden intézményt a Napközi otthon konyhája lát el étellel, így óvodánkat is.
Udvarunk mérete, a gyermekek mozgásigényét kielégítő.  A játékok mennyisége megfelelő, a gyermekek életkorát figyelembe vevő. Sajnos nincs tornatermünk, így tavasztól- őszig, s amikor az idő engedi, kinn tornázunk.
Csoportjainkat igyekszünk a legszebben, az évszakok, hagyományok figyelembevételével, környezetbarát technikák segítségével, otthonossá, barátságossá varázsolni, a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe vevő játékokkal, bútorokkal berendezni.
Fejlesztőeszközeinket, játék eszközeinket folyamatosan igyekszünk frissíteni, újítani.
ÓVODÁNKBAN:
a ránk bízott gyermekeket szeretet, türelem, megértés és tisztelet veszi körül.

CÉLJAINK:
- az egyéni képességek differenciált kibontakoztatása, a teljes személyiség fejlesztése játékkal, mozgással, örömmel végzett tevékenységekkel az életkori sajátosságok figyelembe vételével.
- a gyermekek egyéni fejlettségéhez, igényeihez, szükségleteihez, érési tempójához igazodó, a gyermeki szabadságot tiszteletben tartó differenciált személyiségfejlesztés, hátránykompenzálás és tehetséggondozás, a tanuláshoz szükséges képességek és részképességek megalapozása a játékban és szervezett tevékenységekbe ágyazottan.

HITVALLÁSUNK:
Az önállóságra nevelés nem arról szól, hogy megtanítod a gyereknek amire még nem képes, hanem hogy nem teszed meg helyette, amire ő is képes.


Iván Éva
főigazgató