Középső-nagycsoport

Óvodapedagógus: Kisné Magyar Andrea
Pedagógiai munkát közvetlenül segítő: Gilicze Diána
Dajka: Portényi Csabáné Szilvia

Csoportunkban 23 kisgyermek éli vidám óvodai életét. 13 kisfiú és 10 kislány.

Esztétikus csoportszobánkban, családias, gyermekszerető légkörben, egymást segítve és elfogadva formálódunk és fejlődünk nap mint nap. 

A gyermekek személyiségének kibontakoztatását egyéni sajátosságok és fejlettségi szintek figyelembevételével segítjük. Napi beszélgetőkörben nagy figyelmet fordítunk a gyermekek erkölcsi nevelésére, egymásra való odafigyelésre, a mese szeretetének nevelésére. Sokat énekelünk, mondókázunk, verselünk, barkácsolunk, körjátékozunk, táncolunk. Szeretünk sétálni, az óvodánk udvarán önfeledten játszani.

Örömmel látjuk, hogy kis óvodásaink élvezik az óvodai élet minden napját.